Stara strona

Skład Rady Rodziców

 

Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 367
im. Polskich Noblistów

rok szkolny 2018/2019

 

 

PREZYDIUM RADY na ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 
Przewodnicząca Rady Rodziców

Magdalena Dzierzyk

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Anna Jackun- Podleśna

Skarbnik

Małgorzata Ossolińska- Nierodka

Sekretarz

Maria Morus

Komisja Rewizyjna

....................................