Stara strona

Konto Rady Rodziców

SKŁADKĘ NA RADĘ RODZICÓW  

można wpłacać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto

PKO BP S.A. IV ODDZIAŁ WARSZAWA

57 1020 1042 0000 8302 0010 8050