Stara strona

Administracja szkoły

SEKRETARIAT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 367
im. POLSKICH NOBLISTÓW

CZYNNY CODZIENNE

OD GODZ. 7.30 DO GODZ. 15.30

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

SEKRETARZ SZKOŁY

Izabela  Michalak

tel/fax: 22 811 06 84

e-mail: sekretariat@sp367.waw.pl

 

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Mariola Ciastoń

tel/fax: 22 811 06 84

e-mail: mciaston@sp367.waw.pl

 

STARSZY SPECJALISTA

Aleksandra Mijas

tel/fax: 22 811 06 84

e-mail: amijas@sp367.waw.pl