Stara strona

Nauczyciel z Klasą

Nauczyciel z Klasą to zaszczytny, honorowy tytuł przyznawany corocznie jednemu nauczycielowi naszej szkoły przez całą społeczność uczniowską.
W tajnym głosowaniu, które odbywa się pod nadzorem Samorządu Uczniowskiego, w czerwcu każdego roku szkolnego uczniowie wybierają Nauczyciela z Klasą.
 Tytuł otrzymuje nauczyciel, który cieszy się największym zaufaniem uczniów, który w sposób szczególny jest ceniony za kunszt pedagoga w rozumieniu uczniów gimnazjum.


Laureaci tytułu Nauczyciel z Klasą


 

Rok 2019 pani Magdalena Flanc - nauczycielka biologii

Rok 2018 pani Magdalena Flanc - nauczycielka biologii

Rok 2017 pani Magdalena Flanc - nauczycielka biologii

Rok 2016 pani Magdalena Flanc - nauczycielka biologii

Rok 2015 - pani Natalia Szumska - nauczycielka historii i wos

Rok 2014 - pani Natalia Szumska - nauczycielka historii i wos

Rok 2013 - pani Natalia Szumska - nauczycielka historii i wos

Rok 2012 p. Elżbieta Ramus-Białorucka - nauczycielka historii i wos

Rok 2011 - pani Elżbieta Ramus - nauczycielka historii i wos

Rok 2010 - pan Andrzej Przedborski - nauczyciel matematyki

Rok 2009 - pan Andrzej Przedborski - nauczyciel matematyki

Rok 2008 - pan Andrzej Przedborski - nauczyciel matematyki

Rok 2007 - pani Renata Dziedzic - nauczycielka języka polskiego