Stara strona

Prymus Szkoły

Od roku szkolnego 2001/2002 tradycją naszej  szkoły stało się wybieranie

Prymusa szkoły.

Wyboru dokonuje Rada Pedagogiczna pod koniec roku szkolnego,

a prymusem zostaje trzecioklasista Gimnazjum nr 124,

od roku 2018/2019 również ósmoklasista Szkoły Podstawowej nr 367,

który przez wszystkie lata w naszej szkole wykazał się:

bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem,

wysoką kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie szkoły, pracą na rzecz innych

Ten honorowy i zaszczytny tytuł otrzymali:

 

 

Prymus - czerwiec 2019 r.

kl. 8 Szkoła Podstawowa nr 367

► Zofia Wacławczyk

 

Prymus - czerwiec 2019 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Łukasz Nogajski

 

Prymus - czerwiec 2018 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Adam Warowny

 

Prymus - czerwiec 2017 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Jakub Mikołajczuk

 

Prymus - czerwiec 2016 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Joanna Wardak

 

Prymus - czerwiec 2015 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Dorota Beręsewicz

 

Prymus - czerwiec 2014 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Jan Zarzecki

 

Prymus - czerwiec 2013 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Gabriela Grabowska

 

Prymus - czerwiec 2012 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Oskar Kwitek

 

Prymus - czerwiec 2011 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Weronika Jarzyńska 

 

Prymus - czerwiec 2010 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Michał Niewiadomski

 

Prymus - czerwiec 2009 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Julia Bernard

 

Prymus - czerwiec 2009 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Joanna Kozicka

 

Prymus - czerwiec 2007 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Stanisław Gulkowski

 

Prymus - czerwiec 2006 r.  

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Elżbieta Kurowska 

 

Prymus - czerwiec 2004 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Maria Walentek

 

Prymus - czerwiec 2005 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Piotr Gaweł

 

Prymus - czerwiec 2003 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Olga Suchecka

 

Prymus - czerwiec 2002 r.

kl. 3 Gimnazjum nr 124

 

► Małgorzata Kalińska