Stara strona

Historia szkoły

Na terenach obecnej Białołęki, podobnie jak w całej Polsce po zakończeniu działań wojennych, zaczęło odradzać się życie. 
Choszczówka nie miała wówczas własnej szkoły.
Miejscowe dzieci uczęszczały do najbliżej położonych szkół w Białołęce Dworskiej i w Płudach. Duża odległość szkół, trudne warunki komunikacyjne, skłaniały rodziców do podejmowania starań o wybudowanie szkoły.

Główną inicjatorką budowy była p. Romana Grzybowska - późniejsza kierowniczka Szkoły Podstawowej Nr 156

W 1953r. delegacja rodziców z p. Haliną Shreier i p. Aliną Bednarczyk, udała się do MEN, aby uzyskać pozwolenie na budowę szkoły.
Zgodę uzyskano tylko dzięki temu, że przedstawiony przez p. Wolskiego projekt zakładał budowę szkoły z gleboplastu (glina+cement). 

W roku szkolnym 1954/55 dzieci rozpoczęły naukę w Choszczówce. Na początku były to dwie klasy prowadzone w prywatnym domu przy ul. Zagrodeckiej 1 przez mieszkanki Choszczówki- p. Helenę Krajewską i p. Zofię Szopę.

Nadzór nad pracą szkoły miała p. Romana Grzybowska. Budowę nowego budynku szkolnego rozpoczęto w 1955r. Projekt zakładał, że w szkole będą izby lekcyjne, niewielka sala gimnastyczna oraz duży teren okalający szkołę. We wrześniu 1958r. dokonano uroczystego otwarcia Szkoły Podstawowej Nr 156Dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku. Szkoła, wykorzystując położenie, jako wiodący przyjęła profil przyrodniczy. Nawiązała współpracę z Warszawskim Ogrodem Botanicznym. Przyrodniczy profil szkoły oraz nabywanie przez uczniów praktycznych umiejętności ogrodniczych, przyczyniły się do powstania na terenie przyszkolnym pięknego, powszechnie znanego ogrodu przyrodniczego.

Idee realizowane przez p. Romanę Grzybowską podjęła od września 1968r. następna kierowniczka szkoły p. Jadwiga Rogoś. Szkoła zdobywała na różnych szczeblach pierwsze miejsca w konkursach przyrodniczych. Prężnie działało Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody oraz chór szkolny pod kierunkiem p. Haliny Sarosiek.
Od września 1985r. dyrektorem szkoły została p. Joanna Rokicka, która kontynuowała idee przyrodnicze swych poprzedniczek.

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła we wrześniu 1998r.
Dyrektorem została p. Ewa Grelik. Był to czas wdrażania reformy edukacji.
Szkoła Podstawowa Nr 156 powoli wygasła, a budynek szkolny oddano na potrzeby nowoutworzonego Gimnazjum Gminy Warszawa Białołęka Nr 4.

Od września 2001r. stanowisko dyrektora gimnazjum objęła p. Bogumiła Borowska.
W 2002r. przeprowadzono generalny remont budynku oraz wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną. Uczniowie mają do dyspozycji jedenaście sal lekcyjnych, w tym pracownię komputerową, językową, geograficzną, humanistyczną, biologiczną, których wyposażenie spełnia oczekiwania uczniów i nauczycieli.

Od 2004r. gimnazjum nosi nazwę Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów.
W czerwcu 2005r. odbyła się uroczystość przekazania sztandaru i nadania szkole imienia. Hasło, które widnieje na sztandarze, stało się naszym mottem: Nobliści są wśród nas.

We wrześniu 2006r. nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Dyrektorem została p. Elżbieta Gęsina, która w listopadzie 2006r. zrezygnowała z pełnionej funkcji i przez kilka miesięcy obowiązki dyrektora pełniła p. Iwona Jastrzembska. Od 2007r. dyrektorem gimnazjum jest p. Bożena Rutkowska.

Od 1 września 2017r. w wyniku reformy systemu edukacji Gimnazjum nr 124 zostało przekształcone  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 367 im. Polskich Noblistów, która prowadzi oddziały gimnazjalne do zakończenia ich edukacji. Mimo upływu ponad półwiecza od pierwszego dzwonka, który zabrzmiał przy Przytulnej 3, to niezwykłe położenie szkoły, wyjątkowi, oddani szkole ludzie nadają jej wciąż ten sam niepowtarzalny charakter.