Stara strona

Karta Ucznia

Procedura w zakresie wydawania Kart Ucznia

dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

 

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie 

Karta Ucznia - WNIOSEK

 

Poniżej przekazujemy również „Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków:

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku upewnij się, że posiadasz zdjęcie w formacie JPG albo PNG o orientacji pionowej. Format legitymacyjny 3,5 x 4,5 cm.
Minimalna rozdzielczość wczytanego pliku może wynosić 200 x 259 pikseli, a maksymalna wielkość pliku nie może przekroczyć 2MB. Fotografia powinna być wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle.

Celem prawidłowego złożenia elektronicznego wniosku o pierwszą Kartę Ucznia należy zastosować się do poniższej instrukcji:

1. W pole przeglądarki wpisz adres strony internetowej otrzymany w Szkole – link dedykowany jest wyłącznie dla danej szkoły.
2. Wypełnij dane podstawowe – pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. W przypadku braku zgody na podanie adresu e-mail, istnieje możliwość
wystąpienia o wydanie karty poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej.
3. Wgraj przygotowane uprzednio zdjęcie.
4. Przejdź „DALEJ”.
5. Sprawdź czy wpisane dane są poprawne.
6. Zweryfikowane dane zatwierdź celem wysłania wniosku.
7. Na adres mailowy podany w formularzu otrzymasz wiadomość e-mail o poniższej treści:

Dziękujemy za złożenie wniosku.
Miejsce odbioru: Wybrana Szkoła Podstawowa.
W kolejnej wiadomości poinformujemy czy wniosek został zaakceptowany.
W przypadku otrzymania wiadomości o akceptacji wniosku, skontaktuj się ze Szkołą w celu umówienia terminu odbioru Karty Ucznia.
Przewidywany czas dostarczenia Karty Ucznia do Szkoły wynosi do 30 dni.
W przypadku otrzymania wiadomości o negatywnej weryfikacji, złóż ponownie poprawiony wniosek.
Odpowiedź została wygenerowana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać.

8. Po zaakceptowaniu wniosku otrzymasz e-mail o poniższej treści:
Wniosek został zaakceptowany.
Zapraszamy wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem po odbiór karty.
W przypadku złożenia wniosku o Kartę Ucznia, w celu odbioru karty należy skontaktować się ze szkołą.

9. Na adres e-mail możesz również otrzymać wiadomość o odrzuceniu wniosku z powodu np. złej jakości zdjęcia. W takim przypadku należy ponownie wypełnić
wniosek oraz dodać prawidłowe zdjęcie.

Karta Ucznia wydawana jest na okres 4 lat z datą ważności od 1 września br. dzieciom, które spełniają przesłanki wymienione w § 1 pkt 5 i 6 załącznika do Uchwały Nr XXXIII/828/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Rady m.st. Warszawy tj. zamieszkujących lub uczęszczających do szkół na terenie m. st. Warszawy.

Wniosek o Kartę Ucznia można również złożyć w formie papierowej w szkole lub Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.
W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr tel.: 22 45-94-329 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00) oraz pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl.